2019
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی

Thanks
for your vote 👍

X


ZERO : فعال خاص
ZERO : فعال خاص - VITALITYS - رنگ مو توسعه دهندگان

Rate this product:


0 click

ZERO : فعال خاص
VITALITYS - رنگ مو توسعه دهندگان


ZERO : ATTIVATORE SPECIFICO

برای استفاده در ترکیب با رنگ کرم صفر فرموله شده. تنها کسی که قادر به حداکثر رساندن نتیجه حفاظت از پوست الماس و افزایش هر یک از 42 سایه از صفر. نوآورانه الماس محافظت از پوست صفر می سازد آن را به ویژه برای افراد با پوست حساس و حساس است.
موجود در 3 فرمول :
- 18 جلد برای پوسته و روشن از تن
- 25 جلد برای پوشش موهای سفید و روشن کردن 1 یا 2 تن
- 38 جلد از 3 یا 4 سایه روشن تر
در جعبه : 1000 بطری میلی لیتر

X

privacy