.
2019
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ایThanks
for your vote 👍

X


مجموعه LAB - AXENIA
مجموعه LAB - AXENIA - SOCO - رنگ مو توسعه دهندگان

Rate this product:


0 click

مجموعه LAB - AXENIA
SOCO - رنگ مو توسعه دهندگان


امولسیونی اکسیدان

اکسید کننده امولسیون برای رنگ آمیزی دائمی است.
امولسیون در 10، 20 ، 30، 40 جلد است.
روش های استفاده : مجموعه LAB AXENIA است که در مخلوط 1 +1.5
مورد استفاده قرار گیرد در بسته : 1000 بطری میلی لیتر

تعداد LAB فعال COLLECTION نیمه دائم
فعال موی نیمه دائمی در تمر
به طور خاص برای استفاده در رنگ آمیزی Axenia آزمایشگاه مجموعه.
روش های استفاده : با مخلوط کردن 1 بخشی از رنگ Axenia آزمایشگاه و 3 نقاط فعال شما یک رنگ نیمه دائم
در جعبه : 1000 بطری میلی لیتر

X